Description

Inzicht in trainer-sporter-interactie

De sportvereniging is de plek bij uitstek waar kinderen te maken krijgen met doorzettingsvermogen, samenwerken voor een gemeenschappelijk doel en omgaan met winst en verlies. Jij mag ze daarin begeleiden als trainer of coach. Tijdens deze scholing leer je luisteren, zoeken, observeren en de sporter strategieën en tools aan te reiken die bij hem of haar passen.

De scholing ‘Inzicht in trainer-sporter-interactie’ biedt inzicht in de dynamische relatie die je als trainer met je sporters hebt. Aan de hand van het 5 g-model leer je het gedrag van jouw sporter te begrijpen. Tevens krijg je inzicht in jouw éigen gedrag en in de achterliggende gedachten en overtuigingen die daaraan ten grondslag liggen. Als trainer ben je in de unieke positie om jonge sporters een extra zetje te geven in het leven. Om degene te zijn waarvan ze later zeggen: ‘Die trainer is heel belangrijk voor me geweest.’ Leer echt kijken naar het kind en ontdek waaróm het zich gedraagt zoals het zich gedraagt.


Programma

Je leert bij deze scholing de vaardigheden om een positief en stimuleren sportklimaat te creëren, waarbinnen iedereen zich sociaal veilig voelt en zich met plezier optimaal kan ontwikkelen. Kernbegrippen zijn observeren, structureren en stimuleren. Je leert naar sporters te kijken, verschillen te herkennen en je coaching hierop aan te passen. Een goede structuur zorgt voor duidelijkheid en houvast, maar biedt ook ruimte voor ontwikkeling. Stimuleren omvat onder andere positief coachen, aandacht geven aan het goede, de nadruk leggen op verbetering van de vaardigheden en minder op het resultaat, winst of verlies.


Je traint je vaardigheden om op de juiste wijze om te gaan met kleine en grote verstoringen. Wanneer reageer je? Hoe reageer je? Als trainer sta je vaak voor de keus: negeren of ingrijpen? Je leert in welke situatie welke reactie het meest effectief is. Hoe ga je om met de eigenwijze jonge sporter die altijd liever zijn eigen gang gaat? Hoe ga je om met degene die de sfeer juist minder positief en minder sociaal veilig maakt. Of met degene die jouw rol en gezag ondermijnt?


Tot slot oefen je met een eenvoudig gespreksmodel voor eventuele correctiegesprekken. Want hoewel je natuurlijk primair sporttrainer bent en geen opvoeder, is het soms nodig een sporter apart te nemen en hem bewust te maken van zijn gedrag. In deze scholing gaat het niet om de sporttechnische, maar vooral om de pedagogische vaardigheden van de trainer-coach.


Duur

De scholing bestaat uit twee dagdelen van drie uur. Het programma kent verschillende werkvormen: presentaties, discussievormen en oefeningen die direct te vertalen zijn naar het veld, het zwembad en de sportzaal, alsmede opdrachten die in de eigen praktijk moeten worden uitgevoerd. In de scholing wordt veel gebruik gemaakt van beeld uit de sportpraktijk.


Leerdoelen

  • leer je vaardigheden om een positief en stimuleren sportklimaat te creëren;
  • train je vaardigheden om op een juiste manier om te gaan met kleine en grote verstoringen;
  • oefen je met een eenvoudig gespreksmodel eventuele correctiegesprekken.
  • Na afloop van de scholing ontvang je een bewijs van deelname. Informeer bij je bond of deze bijscholing mogelijk licentiepunten oplevert.

Specifications

Aangeboden door NOC-NSF
Datum aanvang Mar 20, 2019
Opleidingsoort Bijscholing
Aantal dagdelen 2
Aantal uur 3

Content

  • Trainer-sporter-interactie

User License

License duration

Perpetual

Additional conditions

None

This product supports organization licenses
Yes

Related Products

€ 100.00 incl. VAT

Intended for someone other than you, or for multiple persons? You will then receive an activation code that you can pass on to all persons.
Or have an activation code?

Sportopleidingen

Voor elke sporter een competente trainer/coach/instructeur en voor elke wedstrijd een competente scheidsrechter in een veilig sportklimaat, gecreëerd door competente sportbestuurders.

Contact

Esther van Wissen

  Send Message