Sportvereniging 8 results

 • € 1.00

  Beleidsplan integriteit schrijven

  Een beleidsplan Integriteit beschrijft hoe de vereniging met haar leden omgaat en hoe zij verwacht dat haar leden zich gedragen in dit verenigingsverband. 
 • € 60.00

  Content demo

  Makkelijk een cursus aanbieden
 • € 15.00

  Cursus integriteit voor bestuursleden

  Integriteit gaat niet over goed of fout, maar over de manier waarop wordt omgegaan met morele dilemma’s. Integriteit gaat over waarden en normen: twee componenten die, samen met gewoonten, de cultuur van een groep vormen. De cultuur is vaak vastgelegd in een gedragscode, die het kader van een groep…
 • Donatie

  Steun met ons het Fonds Gehandicaptensport!
 • Gratis

  Golf voor beginners

  Golf voor beginners 
 • € 5.00

  Verloting

  Steun met ons het Fonds Gehandicaptensport!
 • € 1.00

  Workshop awareness

  Wat is integriteit, wat doe je, welke mogelijkheden heb je Integriteitsbeleving in algemene zin en specifiek in de sport bevorderen
 • € 10.00

  Workshop woordvoering

  Workshop speciaal voor verenigingen: laat een van de bestuursleden deze workshop volgen om bij calamiteiten goed voorbereid te zijn!

About Sportvereniging

Sportvereniging

De sportvereniging

Contact

Esther van Wissen

  Send Message