Description

De sociaal-maatschappelijke dimensie heeft betrekking op de bereidheid en het vermogen om deel uit te maken van de gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren.

Het gaat hier om het adequaat functioneren in de eigen woon- en leefomgeving, in zorgsituaties en in de school; om de acceptatie van verschillen en culturele verscheidenheid.

Om adequaat te kunnen functioneren in de sociale omgeving is het nodig dat de deelnemer de aspecten van breed geaccepteerde sociale omgangsvormen kent en deze kan toepassen in verschillende situaties. De deelnemer heeft inzicht in de kenmerken van verschillende culturen. In zijn opvattingen en gedrag toont hij respect voor culturele verscheidenheid.

De deelnemer heeft kennis over en inzicht in de volgende onderwerpen die bij de sociaal-maatschappelijke dimensie aan bod komen: de grondrechten en plichten in Nederland, kenmerken van de verschillende (sub)culturen in Nederland, kenmerken van – en oorzaken van spanningen tussen – verschillende (sub)culturen en bevolkingsgroepen in Nederland, kenmerken van ethisch en integer handelen, en het doel en de invloed van sociale en professionele netwerken.


Content

Wat is discriminatie

Dit is voorbeeld lesmateriaal

 • Lesstof - Wat is discriminatie
 • Casus - Wat is discriminatie
 • Leerdoelen - Wat is discriminatie
 • Opdracht 01 - Veel voorkomende vooroordelen
 • Opdracht 02 - Farida en Peter
 • Opdracht 03 - Luigiano
 • Opdracht 04 - Rolexhorloges
 • Vragenlijst - Discriminatie

Ongelijkheid bij mensenrechten

Dit is een voorbeeld opdracht

 • Lesstof - Ongelijkheid bij mensenrechten
 • Casus - Ongelijkheid bij mensenrechten
 • Leerdoelen - Ongelijkheid bij mensenrechten
 • Begrippenlijst - Ongelijkheid bij Mensenrechten
 • Op school Kom in actie voor kinderen in oorlog War Child
 • War Child Contact

Vrijheid van meningsuiting

 • Lesstof - Vrijheid van meningsuiting
 • Casus- Vrijheid van meningsuiting
 • Leerdoelen - Vrijheid van meningsuiting
 • Begrippenlijst - Vrijheid van meningsuiting

Amnesty International

 • Lesstof - Amnesty International
 • Casus - Amnesty International
 • Leerdoelen - Amnesty International
 • Begrippenlijst - Amnesty Inetrnational
 • Amnesty International Contact
 • AmnestyInternational Report 2017-2018

Omgang met geaardheden

 • Lesstof - Omgaan met geaardheden
 • Casus - Omgaan met geaardheden
 • Leerdoelen - Omgaan met geaardheden
 • Begrippenlijst - Omgaan met geaardheden

User License

License duration

Perpetual

Additional conditions

None

This product supports organization licenses
Yes

Related Products

Gratis

Intended for someone other than you, or for multiple persons? You will then receive an activation code that you can pass on to all persons.
Or have an activation code?

Contact

Esther van Wissen

  Send Message